Home office a járvány idején – munkajogi szempontból

Válogatott kérdések és szakértői válaszok

Home office kérdések járvány idején

Hogyan kell bevezetni az ideiglenes otthoni munkavégzést, milyen munkajogi szabályok vonatkoznak rá és mit tehetünk, ha nálunk nem lehetséges?

Szakértőink a válaszokat a kérdések beküldésének időpontjában hatályos, figyelembe vehető jogszabályok alapján fogalmazzák meg. A jogszabályi környezet változása kapcsán felmerülő további kérdéseket szükség esetén szintén megválaszoljuk, és közzétesszük oldalunkon.

Milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha egy vállalkozás a járványhelyzet miatt home office-ban foglalkoztatja dolgozóit? Kell-e ehhez munkaszerződést módosítani? (2020. március 30.)

Az Mt. 53. §-ban foglaltak, vagyis a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályának alkalmazásához nem kell munkaszerződést módosítani, csak tájékoztatni kell a munkavállalót az eltérő munkavégzés tartamáról. A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletének 6. § (2) szerint az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti.

 

Kell-e szerepeltetni a home office elrendeléséről szóló dokumentumban az otthoni munkavégzés várható befejezését? (2020. március 25.)

A jelenlegi veszélyhelyzeti szabályok szerint, az otthoni munkavégzést a munkáltató egyoldalúan elrendelheti. Ennek tartama a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig terjedhet. Konkrét időpontot ezért még nem lehet és nem is célszerű meghatározni a munkáltatói utasításban.

 

Helyesen jár el a munkáltató, ha a járványhelyzetre tekintettel elrendelt otthoni munkavégzés időtartamára meghosszabbítja a próbaidős munkavállalók próbaidejének időtartamát is? (2020. március 24.)

A 47/2020. Korm. rendelet, 6. § (2) b) pontja szerint a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunka végzését egyoldalúan elrendelheti, a próbaidő tekintetében viszont a kérdésben leírt megoldás helytelen eljárás. A 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. § (5) szerint „a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki.” Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama azonban a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
Mivel az otthoni munkavégzés is teljes értékű munkavégzésnek számít, és annak várható befejezése még nem látható előre, a home office ideje alatt is lejárhat a próbaidő.
Ha a munkáltató azért próbál ilyen intézkedést hozni, mert tart attól, hogy a dolgozó az otthoni munkavégzés során nem tud megfelelően betanulni a munkakörének megfelelő feladatokba, a munkajogi eszközökön túl aktívabb kommunikációval és mentorálással segíthet a helyzet megoldásában.

 

Helyesen jár-e el a munkáltató, ha egyoldalúan elrendeli az otthoni munkavégzést, melynek során más munkakör ellátásával bízza meg a munkavállalót? Ezzel a módszerrel a munkavállaló munkahelyét szeretné megőrizni, és az a szándéka, hogy az eredeti fizetés is megmaradjon. Szükséges-e ehhez a munkaszerződés-módosítás? (2020. március 25.)

A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (2) b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunka végzést egyoldalúan elrendelheti, de amennyiben munkakör változásról is van szó, célszerű a munkaszerződést is módosítani.

 

Milyen lehetőségekkel élhet az a munkáltató, amelynél nem oldható meg a munkavállalók számára az otthoni munkavégzés? Felmondhatnak-e erre hivatkozva a dolgozók, és megtagadhatják-e a munkavégzést a felmondási időre? (2020. április 1.)

A cégek jelen helyzetben nem kötelezhetők az otthoni munkavégzés elrendelésére, ez minden esetben a munkáltató döntése kell legyen. Ha bizonyos munkakörökben a feladatokat nem lehet otthonról elvégezni, viszont a munkáltató a gazdasági-pénzügyi helyzetben továbbra is tud működni, a dolgozók megtartása érdekében célszerű támogatni a munkavégzést, és természetesen a munkaegészségügyi szempontból indokolt intézkedéseket megtenni a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Amennyiben bármelyik munkavállaló mégis fel kíván mondani, a munkáltató nem kötelezhető a munkavégzési kötelezettség alóli felmentésre a felmondási időre vonatkozóan.

Ajándék – Éljen a lehetőséggel!

Küldje el ismerősének, kollégájának is díjmentes szakmai információs csatornánkat! Az alábbi űrlapon kérjük, adja meg saját nevét, majd ismerősei e-mail címét.